Омировата „Одисея“, едно от основополагащите за европейската литература произведения, и нейният главен герой Одисей се впускат в ново пътуване – този път из езиковата шир на Европа. По повод на Гръцкото председателство на Европейския съюз (ЕС) местната служба на Дирекцията за писмени преводи на Европейската комисия в Париж инициира пътуваща изложба на издания на „Одисея“ на официалните езици на ЕС. Сбирката от книги на двадесет и четири езика показва колко непреходна и вездесъща е тази древна епопея в европейската култура и илюстрира езиковото многообразие на Европа. Наред с обсъждането на езикови и преводачески теми, проектът е насочен и към дискутирането на европейската идентичност, актуалното положение в Евро-средиземноморския регион, общото европейско наследство и отражението му върху културата на национално равнище.

Изложбата „Новото пътуване на Одисей“ беше открита на 5 май 2014 г. в Загреб с многоезично четене на Глава V от „Одисея“. Така вечният пътешественик Одисей започна своето последно пътуване от Хърватия — държава, чиито брегове и острови е посетил преди хилядолетия според легендата. След кратък престой в библиотеката на Факултета по хуманитарни и социални науки в Загреб той ще се запъти към Париж, Виена, Рим, Букурещ, София, Любляна, Будапеща и Талин, преди да приключи последното си пътуване в родната Гърция.