Euroopa kirjanduse alustekstide hulka kuuluv Odüsseia ning selle peakangelane Odüsseus on taas teele asunud – sel korral rändavad nad Euroopa keelelistes avarustes. Tähistamaks Kreeka eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus 2014. aasta esimesel poolel pani Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi Pariisi filiaal koostöös teiste liikmesriikidega kokku rändnäituse „Odüsseiast“ kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. 24 keeles raamatud annavad tunnistust eepose ajatust kohalolust Euroopa kultuuris ning keelelises mitmekesisuses. Lisaks tähelepanu juhtimisele Euroopa keelerikkusele ja tõlketraditsioonile soovitakse näitusega anda ainet aruteludeks Euroopa identiteedi ja ühise kultuuripärandi üle ning näidata selle avaldumisvorme eri kultuurides.
Rändnäitus pealkirjaga “Odüsseuse uus merereis” avati 5. mail 2014 Zagrebis, kus avalikul ettelugemisel esitati raamatust viisi peatükki. Seega asus rändur Odüsseus oma uuele teekonnale Horvaatiast, mille rannikut ja saari ta legendi kohaselt külastas ka tuhandeid aastaid tagasi. Zagrebist liigub ta edasi Pariisi, Rooma, Ljubljanasse, Viini, Bukaresti, Sofiasse ja Tallinna ning jõuab lõpuks tagasi kodumaale Kreekasse.