Odiseea, unul dintre textele fundamentale ale literaturii europene, și eroul său, Odiseu, pornesc într-o nouă călătorie, de data aceasta străbătând oceanul lingvistic al Europei. Pentru a marca președinția elenă a Uniunii Europene, antena pariziană a DG Traduceri din cadrul Comisiei Europene, în colaborare cu alte birouri locale din întreaga Europă, a inițiat o expoziție itinerantă a Odiseei în limbile oficiale ale UE. Au fost colecționate cărți în toate cele douăzeci și patru de limbi oficiale, ca o mărturie a atemporalității și ubicuității acestei epopei antice în cultura europeană, precum și a diversității lingvistice a Europei. Pe lângă discuțiile pe marginea multilingvismului și a traducerii, proiectul își propune să încurajeze dezbaterile privind identitatea europeană, situația actuală din regiunea euro-mediteraneană, precum și patrimoniul european comun și reflectarea acestuia în culturile naționale.

Expoziția intitulată Odiseu călătorește din nou a fost inaugurată la Zagreb în data de 5 mai 2014 printr-o lectură multilingvă a Capitolului 5 din Odiseea. Astfel, eternul rătăcitor Odiseu a plecat în ultima sa călătorie din Croația, o țară ale cărei țărmuri și insule, după cum spune legenda, le-a vizitat deja cu milenii în urmă. După o scurtă oprire la biblioteca Facultății de Științe Socio-Umane din Zagreb, eroul se va îndrepta către Paris, Roma, Ljubljana, Viena, București, Budapesta, Sofia, Tallinn… pentru a se întoarce, în cele din urmă, în țara sa natală, Grecia.