Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Οδύσσεια στο Facebook

Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ζάγκρεμπ

Ελληνική Πρεσβεία στο Ζάγκρεμπ

Η μετάφραση του Zamanja στο Google Books

 

Βενετία

Βενετία (21. 12. 2015. – 15. 1. 2016.)

Languedoc-Roussillon

http://www.reseauenscene.fr/fiche_juillet-aout-2015.html

http://www.lr2l.fr/actualites/gabrielle-loubet-et-magali-wiener-rencontrez-lodyssee.html

http://www.lr2l.fr/actualites/la-vague-de-sel-le-film.html

http://www.tourisme-sete.com/exposition-odysseus-sails-again-mediatheque-mitterrand-sete.html#media

http://www.reseauenscene.fr/telechargements/calendrier-tournee-LR.pdf

http://www.saint-cyprien.com/glass_admin/mix_upload/File/affiche%20odysseus.pdf

http://medias.tourisme-sete.com/documents/DP-MTO.pdf (p. 11)

https://www.facebook.com/MeetingTheOdyssey

 

Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γαλλία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κροατία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σλοβενία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρουμανία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουγγαρία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βουλγαρία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Εσθονία

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Αρχείο