Odyssey BANNER

Od 14.–23. novembra 2014 bodo v Moderni galeriji v Ljubljani razstavljene ilustracije Marija Preglja za prvi slovenski prevod Odiseje.

Marij Pregelj, 1913–1967
Ilustracije Homerjeve Odiseje, 1951

Delo Marija Preglja predstavlja enega najpomembnejših modernističnih opusov na Slovenskem in v nekdanji Jugoslaviji. Znotraj njegove bogate in raznovrstne ustvarjalne poti ilustracija zavzema prav posebno mesto. Ilustracije Odiseje so poleg ilustracij Iliade ne samo prelomnica v Pregljevem razvoju ilustracije, temveč so obenem premena glede na njegov celotni, takrat še razvijajoči se opus, z odločilnim pomenom za širše umevanje modernizma v povojnem času. Tako je treba pri vprašanju človeške figure, njenih pomenljivih drž, gest in izrazov, upoštevati – ob prepoznavanju različnih zahodnoevropskih naslonil, ki kažejo Pregljevo umetnostnozgodovinsko znanje in razgledanost, – tudi in predvsem njegovo izkušnjo II. svetovne vojne ter usodo velikih in intimnih tem življenja v povojnem času. Poleg razstave ilustracij Odiseje, ki bodo pospremljene tudi z nekaj študijami zanje, si je vsekakor vredno ogledati nekaj njegovih ključnih slikarskih del, ki so razstavljena v sklopu stalne razstave Moderne galerije 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi.